Próbny egzamin ósmoklasisty 2020

Arkusze CKE do pobrania. (Rozwiązania arkuszy zostaną przekazane w pierwszej kolejności do dyrektorów szkół. Publikacja rozwiązań na stronach CKE i OKE nastąpi 8 kwietnia.)

8.04 - publikacja Zasad oceniania rozwiązań zadań


Język polski. 30.03.

Język polski. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100) _wersja X

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_660)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Matematyka. 31.03.

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100) _wersja X

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych (OMAP_660)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla cudzoziemców (OMAP_C00)

Języki obce. 1.04.

Język angielski

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP-100) _wersja X

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP-200)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących-czcionka 16 pkt (OJAP-400)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących-czcionka 24 pkt (OJAP-500)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych-czarnodruk (OJAP-660)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP-700)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP-800)

Język francuski

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP-100)-wersja X

Język hiszpański

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP-100)

Język niemiecki

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP-100) -wersja X

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP-200)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP-700)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP-800)

Język rosyjski

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP-100) -wersja X

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP-700)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP-800)

Język włoski

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny standardowy - dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP-100) -wersja X